Sunday, 28 October 2012

Rancangan Pengajaran Harian


Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran                        :           Bahasa Malaysia
Kelas                                       :           6B
Tarikh/ Hari                             :           16 April 2012 / Isnin
Masa                                       :           12.20 – 1.20 pm                                                                                                                      Bilangan murid                        :           32 orang                                                                                                                                                          
Tajuk                                       :           Kamus Elektronik      
Objektif pembelajaran             :           1. Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat
                                                            2. Menghuraikan nilai dan pengajaran
Hasil pembelajaran                 :           Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:
                                                            5.1  A1   Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat
                                                                          yang dibaca.
11.3 A2  Menghuraikan nilai dan pengajaran yang
                                                                           terdapat dalam sesebuah karya sastera.
Tatabahasa                             :           Tanda baca
Ilmu                                         :           Teknologi maklumat
Nilai dan pengajaran               :           Bersyukur, rasional, tabah dan bersemangat kental, rajin
Bahan, peralatan dan
Bahan sumber                        :           Kamus elektronik, kamus, kad manila, pen marker, buku
                                                            teks.
Langkah berjaga-jaga             :           Murid yang membawa kamus elektronik harus menjaga
dengan rapi untuk mengelakkan kehilangan.
Pengetahuan Sedia Ada         :           1.    Murid telah tahu menggunakan kamus untuk   
                                                                   mencari makna perkataan
2.    Murid telah mempelajari nilai-nilai murni
3.    Murid telah mempelajari tanda bacaan

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(5 minit)
Meneka benda maujud:
Guru menunjukkan sebuah kotak yang berisi kamus elektronik dan minta murid teka.

Murid memberi respon.
Strategi/
Teknik:
Soal jawab
Menstruktur semula
(15 minit)
Memahami maksud perkataan dan rangkai kata
Guru mengarahkan murid membaca petikan secara senyap serta mengenal pasti perkataan atau rangkai kata yang sukar.

Guru mengarahkan murid merujuki kamus untuk mencari makna perkataan dan rangkai kata tersebut.

Guru meminta murid menyatakan makna perkataan dan rangkai kata tersebut.

Guru memuji murid kerana berjaya menghuraikan makna perkataan dan rangkai kata tersebut.

Murid membaca petikan secara senyap.
Murid mengenal pasti perkataan atau rangkai kata yang sukar.


Murid merujuki kamus untuk mengetahui maksud perkataan dan rangkai kata tersebut.


Murid menghuraikan maksud perkataan dan rangkai kata tersebut. 
Strategi/
Teknik:
Belajar cara belajar


Aplikasi idea
(32 minit)
Pembentangan tajuk:
1.Keistimewaan  
   kamus
   elektronik
2. Nilai dan
    Pengajaran

Guru membahagikan murid kepada 8 kumpulan untuk membuat perbincangan tentang tajuk yang diberi.
Guru meminta murid membentangkan hasil perbincangan kepada kelas.

Guru membuat kesimpulan tentang hasil pembentangan kumpulan serta  mengucapkan tahniah kepada semua murid.

Murid berbincang dalam kumpulan.
Kumpulan 1-4:
Keistimewaan kamus elektonik
Kumpulan 5-8:
Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam teks.

Wakil murid membentangkan hasil perbincangan.
Strategi/
Teknik:
Perbincangan
Refleksi /
Penutup
(8 minit)
Rumusan:
Nyatakan maksud perkataan dan rangkai kata yang telah dipelajari
Lembaran kerja
Guru meminta murid menyebut semula makna perkataan dan rangkai kata yang telah dipelajari pada hari ini.

Guru mengucapkan tahniah kepada murid.

Guru memberi lembaran kerja.
Murid membuat refleksi isi pelajaran.Murid membuat soalan berdasarkan teks dan tanda baca.No comments:

Post a Comment