Sunday, 25 November 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (Tahun 4)Tarikh                                      :           21 September 2012 / Jumaat    
Masa                                       :           9.30 – 10.00 pagi
Tahun                                      :           4B
Bilangan pelajar                      :           33 orang
Mata pelajaran                        :           Bahasa Malaysia
Tajuk pengajaran                    :           Membersihkan Bilik Darjah (Gambar Tunggal)

Fokus Utama / Hasil Pembelajaran
Huraian Hasil Pembelajaran
8.1    Membina dan menulis  perkataan, 
          ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Aras 1:
Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

Objektif pelajaran        :           Pada akhir pelajaran diharap murid-murid dapat:
1.    Menyatakan kata kerja berpandukan gambar.
2.    Membina dan menulis lima ayat tunggal dan ayat majmuk
     berdasarkan gambar.

Pengetahuan Sedia Ada         :           1.   Kebanyakan murid telah mempunyai pengalaman
                                                                  membersihkan kelas.
2.       Murid-murid telah mempelajari ayat tunggal dan ayat
       majmuk.

Bahan  Bantu Mengajar          :          Komputer, LCD, Visualiser, Microsoft Powerpoint,
                                                           Lembaran Kerja

Kemahiran Bahasa                 :           Kemahiran mendengar, bertutur (lisan), menulis dan
                                                            membaca.

Sistem Bahasa                        :           Sintaksis (membina ayat tunggal)

                                                            Nilai     –          bekerjasama, menjaga kebersihan, rajin,
                                                                                     dan bertanggungjawab.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT):  
1.        Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK):  membuat
       kaitan dan perhubungan, menjana idea
2.        Pembelajaran kontekstual
3.        Pembelajaran kolaboratif

Langkah/
Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set
Induksi
(3 minit)

Gambar Tunggal :
Menunggang Basikal
Guru menayangkan slaid powerpoint dan mengemukakan soalan kepada murid:

1. Apakah yang dilakukan  
    oleh budak-budak itu? 

2. Ke manakah mereka
    pergi ?

3. Mengapakah kamu kata  
    mereka pergi ke  
    sekolah?


4. Setelah masuk ke 
    dalam kelas, apakah 
    yang dilakukan oleh 
    murid-murid?


Murid memberi respon.- menunggang 
  basikal

- ke sekolah


- berpakaian  
  seragam
  sekolah, membawa  
  beg sekolah

- membersihkan bilik
   darjah, 
   menghantar  
   kerja sekolah

BBM:
Slaid powerpoint

Kaedah menyoal

Kemahiran Bahasa:
Bertutur (Lisan)

KBT:
KBKK

Langkah 1
(8 minit)

Gambar Tunggal :
Membersihkan
 Bilik DarjahGuru menayangkan gambar  dan menjelaskan tajuk pelajaran pada hari ini,  iaitu “Membersihkan Bilik Darjah”.

Murid diminta meneliti gambar yang ditayangkan.

Guru membimbing murid-murid menceritakan aktiviti berdasarkan gambar tunggal  yang ditayangkan.

Soalan:
Berdasarkan gambar ini, apakah aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid di dalam bilik darjah?Guru membimbing murid-murid membaca rangkai kata dan frasa yang dipaparkan dengan  kuat dan tepat secara kelas.Murid-murid memerhati  gambar tunggal dengan teliti.


Murid-murid menjawab soalan guru secara rawak.


Aktiviti-aktiviti berdasarkan gambar:

- Menyapu sampah
- Memadam papan  
  tulis
- Membuang sampah
- Mengelap cermin
  tingkap
- Menyusun meja 
  dan kerusi

Murid-murid membaca rangkai kata dan frasa yang dipaparkan oleh guru dengan kuat dan tepat secara kelas.


BBM:
Slaid powerpoint

Kaedah menyoal

Kemahiran Bahasa:
Lisan

Nilai Murni:
Teliti

KBT:
KBKK

Langkah 2
(8 minit)

Aktiviti kumpulan


i) Guru mengarahkan 
   murid bergerak dan  
   duduk dalam  
   kumpulan yang telah 
   sedia diketahui oleh 
   murid.

ii) Guru mengedarkan 
    kertas kepada setiap 
    kumpulan.
iii) Guru memberikan 
     arahan kepada 
     kumpulan murid.

a. Setiap kumpulan
     pilih seorang ketua 
     dan seorang
     pencatat. 


b. Bincang dan bina
    ayat berdasarkan
    gambar dan
    rangkai kata yang
    dipamerkan.
      
        c. Pencatat diminta
            menuliskan ayat
            yang lengkap 
            dalam kertas yang   
            diedarkan.


i) Murid bergerak  
   dan duduk dalam  
   kumpulan masing-
   masing.ii) Ketua kumpulan
mengambil
lembaran kerja   
yang diberikan  
oleh guru.


iii)  Murid  
      melaksanakan
      arahan guru.
a. Murid-murid   
    melantik ketua
    dan pencatat
    bagi kumpulan
    masing-masing.
    

b. Murid berbincang 
     dalam kumpulan.
   
     


c. Pencatat akan
    menuliskan  
    ayat yang telah
    dikemukakan 
    oleh ahli      
     kumpulan.


BBM:
Slaid  
Gambar 
Tunggal

Lembaran Kerja

KBT:
Pembelajaran Kolaboratif.

Kemahiran Bahasa:
Lisan dan tulisan

Nilai Murni:
Bekerjasama, hormat-menghormati, bertanggung-jawab


Langkah 3
(8 minit)


Pembentangan hasil perbincangan.


Guru meminta ketua kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan.

Guru memberi bimbingan serta membetulkan ayat yang dibina itu.

Ketua kumpulan membacakan ayat-ayat hasil perbincangan  ahli kumpulan
masing-masing.

Kemahiran Bahasa:
Bacaan

Nilai Murni:
Bertanggung-jawab


Penutup
(3 minit)

Gambar Tunggal :
Membersihkan
 Bilik Darjah


1. Rumusan isi pelajaran
i)   Guru membimbing 
     murid membuat 
     rumusan tentang apa  
     yang telah dipelajari.
a.   Guru bertanyakan murid-murid tentang apakah yang telah mereka pelajari pada hari ini.
b.   Guru meminta murid menyenaraikan rangkai kata yang dipelajari.


2. Rumusan nilai murni:
Guru bersoal jawab
dengan murid tentang 
nilai murni yang boleh
diamalkan semasa
menjalankan aktiviti di
dalam kelas.

3. Guru mengedarkan lembaran kerja pengukuhan kepada setiap murid sebagai tugasan di rumah.a) Murid menjawab
    soalan guru.
b) Murid
    menyenaraikan
rangkai kata yang
telah dipelajari.
- Menyapu sampah
- Memadam papan
  tulis
- Membuang 
  sampah
- Mengelap cermin
  tingkap
- Menyusun meja 
  dan kerusi
       

Murid menyenaraikan nilai murni yang boleh diamalkan semasa menjalankan aktiviti di dalam kelas.


 Murid berjanji akan menyiapkan tugasan dan hantar pada hari esok.

BBM:
-  Slaid  
   Gambar 
   Tunggal
-  Lembaran 
   Kerja
   (aktiviti  
   pengukuhan)

Nilai Murni:
Menjaga kebersihan,
Bekerjasama,
Rajin,
Bertanggung-jawab

9 comments:

 1. Suka sangat blog ini, banyak maklumat yang boleh digunapakai. Tahniah.

  ReplyDelete
 2. Terima kasih kerana berkongsi maklumat.

  ReplyDelete
 3. Blog yg ceria dan berinformasi.tq atas perkongsian ilmu

  ReplyDelete
 4. Bahan pengajaran yang amat baik dna sesuai untuk murid-murid. Tahniah cikgu... :)

  ReplyDelete
 5. Teruskan usaha cikgu,,,,,,,,,,,,,,

  ReplyDelete
 6. Maklumat yang padat dan berfaedah dapat kita kongsi bersama... tahniah

  ReplyDelete