Thursday, 13 December 2012

New Online Assessment
Saturday, December 08, 2012
Posted By : Maizatul Hayati binti Mohamad Yatim
Attachment :

New Online Assessment has been sent - Latihan. Click Here.
 Latihan ini disediakan sebagai persediaan bagi peperiksaan akhir KRT3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah bagi Semester 2 Sesi 2012/2013. Latihan ini TIDAK AKAN DIAMBILKIRA dalam pemarkahan bagi kursus ini. Ianya hanya untuk memaparkan bentuk soalan yang bakal ditempuhi kelak.
Terdapat 15 soalan aneka pilihan bagi latihan ini. dan anda diberi masa 10 minit untuk menjawab. Semoga berjaya! From 2012-12-10 08:16:48 To 2012-12-24 00:25:00 

No comments:

Post a Comment